Workshop Veenleven

Regula Maria Muller


‘Een Vanitasbeeld van waterplanten’
 Regula Maria Muller
Een Vanitasbeeld van waterplanten
De inspiratie voor het werk komt voort uit een beschrijving van Natuurmonumenten: "Bepaalde planten kunnen ‘tapijten’ op het water gaan vormen. Op dit drijvende land – trilveen genoemd – groeien onder meer orchideeën. Hieruit kan veenmosrietland ontstaan met veenmossen en planten als echte koekoeksbloem en grote ratelaar."
Een vanitasstilleven verwijst naar de vergankelijkheid van het leven.
Kleine objecten van glaskralen, koperdraad, katoen worden samengevoegd tot een tapijt van waterplanten, zoals fonteinkruid, kranswier, veenmossen en bloemen(bijvoorbeeld koekoeksbloemen en orchideeën).

Workshop
Tijdens de expositie ben ik er aan het werk om mijn vanitasbeeld verder te laten groeien. Bezoekers mogen zelf aan het werk met kralen en draad. Ze kunnen bijdragen aan mijn installatie of een ketting van kralen/schelpen/zaden vingerhaken.