Olivier Rijcken

Hessel Dokkum


 Deux Cheveaux


Deux Chevaux, oftewel Eend, was ooit ontwikkeld als een auto die bereikbaar was voor elke burger. De belasting was laag en hij was overal voor te geschikt. Inmiddels is onze automobiliteit een van onze belangrijkste waarden: ze verschaft (bewegings)vrijheid en status. Onze automobiliteit is doorgeschoten. De uitstoot veroorzaakt vervuiling, een klimaatverandering, en wellicht ook een zeespiegelstijging. Is deze polder eigenlijk wel veilig op termijn? Deze deuren bieden een doorgang naar anders denken over mobiliteit.