Samenwerkingsproject

Margriet van Engelen
Jantine Hos
Kitty Weber
Paul Vermeulen
 
Aanpakken
Titel werken: A Principo Novi= Lat. voor "Een nieuw begin".

Beschrijving van het object dat in samenwerking ontstond en waaraan deelnamen: Margriet van Engelen, Jantine Hos, Paul Vermeulen en Kitty Weber:
1916 Water verwoest, botst, bedreigt, stuwt. beangst, beukt, wast weg wat eens landschap uitmaakte. Maar na deze ramp..,
Water maakt ook schoon, maakt ruimte voor een nieuw begin, een nieuwe tijd met groene grazige weiden en planten, die een nieuw landschap creëren. Een vruchtbeginsel in groei leek ons een mooi uitgangspunt voor een beeld, dat zou kunnen staan in een eertijds overstroomd gebied. Het werden 3 beelden die samen een groeiproces verbeelden. We werken alle vier met specifieke materialen die om een eigen bewerking vragen. Het was tevens een groeiproces om tot een geheel te kunnen komen. We vonden elkaar, doordat bij allen in het individuele werk het woord “Verbinding” centraal stond.

Info
Margriet van Engelen: www.margrietvanengelen.nl
Jantine Hos: www.rawelements.nl
Kitty Weber en Paul Vermeulen: www.ewe-studio.nl