programma

Door de corona-crisis wordt het programma doorgeschoven naar september 2021.
Onderstaand programma was bedoeld voor 2020 en is richtinggevend voor 2021.
Wanneer er meer duidelijkheid is, wordt dat hier vermeld.
De scholen zijn geinformeerd over een alternatieve opzet.


Programma met activiteiten voor publiek:

1. Gedichten en beeldende kunst in samenwerking met Stichting Plint.
2. Samenwerking met Zpink en stadsdichter Zaanstad Ellis van Atten.
3. PR : o.a. Flyer, persberichten, radio media , TV N-H en vermelding in DICHTER.
4. Paradijstuin met beelden van o.a. kunstenaars van Stichting Tengel en Stichting Hermes.
3. Educatief programma met rondleiding en workshop en een lesbrief over “GELOOF” .
4. Drijvend kunstproject met kunstenaar en buurtbewoners voor in het water De Braak.
5. Theater op kleine schaal.
6. Films van Jef Nassenstein, van Maxime Lamberts en van De Kift.
7. Expositie SHOK Oostknollendam.
8. Muzikale opening en afsluiting.
9. Dichters en info van Veldwerk in het landelijke kwartaalblad Dichter van Plint : Dichter.
9. Tijdens de weekenden : Workshop Klei je favoriete held o.b.v. professionele kunstenaar.
10. Alle zondagen: Poëzie vaarttochten met dichters door het Wormer – en Jisperveld.
11. Rondleidingen en kinderen uit Oostknollendam geven informatie over de route.

Locatie De Hofjes:
5 september 12.00 uur: Feestelijke opening

Locatie Schaalsmeerdijk 2 :
Expositie en Audiotour met poëzie van dichters en kunstenaars van Stichting Plint.
Paradijstuin met beelden van 40 kunstenaars.
Klein theater “KULT” en Film Jef Nassenstein.

Locatie Schaalsmeerdijk 3 :
: In de weekenden: Workshop “Klei je favoriete held”
Film van Maxim Lamberts “Blessed Be” en film van de Kift “de Arm van Jezus”

11 september : Eendaags Expositie op Dorpsstraat 96
Stichting Historisch Genootschap Oostknollendam
presenteert geschiedenis van verschillende geloven in het dorp Oostknollendam

In week 37 en 38: scholenbezoek met rondleiding en workshop voor basisonderwijs.

Organisatie en curator: Joke Konijn,
contact: jpm.konijn@gmail.com